Młody kom­po­zytor, ory­ginał… spoj­rzenie obok któ­rego trudno przejść obo­jętnie” prof. Marek Toporowski

Młody kom­po­zytor, ory­ginał… spoj­rzenie obok któ­rego trudno przejść obo­jętnie” prof. Marek Toporowski