contact

KON­TAK­TAUF­NAHME

kontakt@​pawlowskikamil.​pl
+48 692 833 859

PARTNER

Aco­ustic Qu­artet - Stre­ichqu­ar­tett
www​.aco​usti​cqu​artet​.pl

Woj­ciech Wa­le­czek - Pia­nist
www​.wa​le​czek​.com