contact

KON­TAKT

kontakt@​pawlowskikamil.​pl
+48 692 833 859

PART­NERZY

Aco­ustic Qu­artet - kwartet smyczkowy
www​.aco​usti​cqu​artet​.pl

Woj­ciech Wa­le­czek - pia­nista
www​.wa​le​czek​.com